Riksens höglofl. ständers allmänna beswärs- och economie- utskotts betänkande, angående det af protocolls-secreteraren Borg stiftade institut för blinde, döfstumme och swagsinte; jemte det i detta ämne hos utskottet hållne protocoll - Stockholm, tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1809

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1809 Sverige, Stockholm 12 sidor. 4:o.