Riksföreståndarvalet 1512 - studier i nordisk politik och svensk statsrätt 1470-1523

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1949 Sverige, Uppsala 464 sidor.