Riksförsvarets demokratisering

Författare
Arvid Rudling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1937 Sverige, Stockholm 242 sidor.