Riksprojekt 2005 - centralt producerad mat till särskilt och enskilt boende : mikrobiologi och tillämpning

Författare
Mats Lindblad
(Mats Lindblad och Anna Westöö)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 55 sidor. diagr., tab.