Riksprojekt 2006 - mögel och mykotoxiner

Författare
Pernilla Johnsson
(Pernilla Johnsson och Anna Maria Thim)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 35 sidor. : tab.