Riktlinjer för Lärarförbundets arbete i freds- och miljöfrågor

Författare
Lärarförbundet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb. 1994 Sverige, Stockholm 20 sidor. 30 cm