Riktlinjer och rekommendationer vid införandet av Balanced Scorecard för NCC industri ballast Sverige

Författare
Malin Andersson
(Malin Andersson, Henrik Key)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Sverige, Luleå