Riskanalys för Göteborgs vattentäkt med avsseende på förorenade områden längs Göta älv

Författare
Sam Yaser Gohari
(Sam Yaser Gohari.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola 2006 Sverige, Göteborg vii, 69 sidor. ill.