Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn = - self-evaluation of P loss risks on the farm and identification of appropriate mitigation measures within the pilot project Focus on Phosphorus

Författare
(Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell, Faruk Djodjic, Lovisa Stjernman Forsberg, Jonas Gustafsson, Anuschka Heeb, Barbro Ulén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 2013 Sverige, Uppsala 37 sidor.