Riskprofil - kallrökta, icke värmebehandlade, fermenterade produkter som smittkälla för EHEC

Författare
(Roland Lindqvist ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 32 sidor.