Ritten över Bodensjön - studier i Lars Gustafssons poesi

Författare
Per Svenson
(Per Svenson & Lars Gustaf Andersson.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art Factory, Digitaltryck Sverige AB 2008 Sverige, Lund, Sverige 96 sidor. 978-91-972537-2-7