"Riveted Lap Joints in Aircraft Fuselage: Design, Analysis and Properties"

Författare
Andrzej Skorupa
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
2012 Utgivningsland okänt / Ej specificerat
Springer uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat