Riveted Lap Joints in Aircraft Fuselage - Design, Analysis and Properties

Författare
Andrzej. Skorupa
(Andrzej Skorupa, Malgorzata Skorupa.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Netherlands 2012 Nederländerna, Dordrecht digital. 978-94-007-4282-6