Rivieraruffel - mord, maffia och miljarder

Författare
Bo Wiberg
(Bo Wiberg.)
Genre
Romaner, Thrillers, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hoi, Hoi förlag, Holmbergs 2017 Sverige, Helsingborg, Helsingborg, Malmö 275 sidor 21 cm 978-91-7697-181-9
Hoi Förlag 2014 Sverige 978-91-86775-03-2
Hoi, Scandinavian book cop. 2011 Sverige, Helsingborg, Stockholm 275 sidor. 21 cm 978-91-86775-02-5