Road wear due to studded tyres - measurements of road profiles in the Stockholm area : progress report

Författare
Olle Andersson
(Olle Andersson & Bengt Lilja ed. by the National Swedish road research institute)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969? Sverige, Utgivningsort okänd [15] sidor. : ill.