Rock stress and its measurements

Författare
Bernard Amadei
(Bernard Amadei and Ove Stephansson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chapman and Hall 1997 Storbritannien, London xiv, 490 sidor. ill.