Rockens roll, Studiehandledning

Författare
Tommy Rander
(Ms: Ola Stockfelt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan 1977 Sverige, Stockholm 31 sidor. : ill. 21 cm 91-7026-771-5, 91-7324-037-0