Rockens rolle

Författare
Tommy Rander
(Tommy Rander og Håkan Sandblad overs. og bearb. av Tor Marcussen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1977 Norge, Oslo 221 sidor. 82-03-08841-4