Rollen som områdesrektor för Haga- och Soltorgsgymnasiet i Borlänge - en utvärderande fallstudie

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun 23 sidor. 91-89020-33-2