Rollen som skyddsombud - rapport från skyddsombud inom SACO/SR - Sammanfattning

Författare
Lisa Keisu Lennerlöf
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarskyddsfonden 1982 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 3 sidor.
SACO/SR 1981 Sverige, Stockholm 6 sidor., sidor. 5-94 sidor. (var. pag.) 21 cm
SACO/SR 1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 90 sidor.