Rom - arkitektur och stad

Författare
Gunilla Linde Bjur
(Gunilla Linde Bjur & Hans Bjur foto: Gunilla Linde Bjur & Hans Bjur.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Balkong 2015 Sverige, Stockholm, EU-länderna 254 sidor. ill. 29 cm 978-91-85581-94-8