Rom - en bok i färg om den eviga staden

Författare
Olof Vessberg
(Färgfotogr. av Kurt Otto-Wasow orient. inled. av Olof Vessberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Koop. Förb. Bokförl. 1957 Sverige, Stockholm, Stuttgart Tyskland 19, sidor. [26] pl. ill.