Romane und Erzählungen Bd 6, Doktor Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Tyskland, Berlin
1974-1975 Tyskland, Berlin 10 vol.
1974 Tyskland, Berlin
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan