Romaner i folkupplaga 5, A.P. Rosell, bankdirektör

Författare
Vilhelm Moberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1946 Sverige, Stockholm 364 sidor.