Romanisches Frankreich 1, 11. Jahrhundert

Originaltitel
France romane. dt
Författare
Raymond Oursel
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zodiaque Echter cop. 1991 Tyskland, Würzburg 299 sidor. : ill. 3-429-01390-9