Romantiken över gränser

Författare
(Redaktion: Ulla-Britta Lagerroth, Margareta Ramsay.)
Genre
Konferenspublikation, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyllenstiernska Krapperupstift., Wallin & Dalholm 1993 Sverige, Nyhamnsläge, Lund 350 sidor. ill. (vissa i färg), musiknoter 26 cm