Romfartuna kyrka - ny el- och värmeanläggning : antikvarisk rapport, Romfartuna prästgård 1:3, Romfartuna socken, Västmanland

Författare
Boel Melin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2011 Sverige, Västerås 26 sidor. 978-91-7453-123-7