Ronald Reagan Book 1, 1984, January 1 to June 29, 1984

Författare
Ronald Reagan
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 USA, Washington ix, 982, 21, 11 sidor., [4] pl.-bl.