Ronald Reagan Book 2, 1984, June 30 to December 31, 1984

Författare
Ronald Reagan
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1987 USA, Washington ix, 30, 20 sidor., S. 983-1968 pl.-s.