Rosen från Tibet - roman

Författare
Lionel Davidson
(Lionel Davidson övers. av Saga och Claës Gripenberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1964 Sverige, Stockholm 336 sidor.