Rosen i ödemarken - Berättelse

Författare
Wetherell, Miss
(Af förf. till Stora, vida verlden miss Wetherell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ev. fost.-stift. 1875 Sverige, Stockholm 41 sidor.