Rosor ur det förgångna

Författare
Sharon B. Wagner
(Sharon Wagner övers.: Ann Björkhem)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1980 Sverige, Malmö 158 sidor. 18 cm 91-35-01923-9