Rosorna i Göteborgs rosarium

Författare
Christina Oud
(Texter Christina Oud, Peter Svensson, Britta Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs stad Park och natur 2001 Sverige, Göteborg 2 d., 28, 39 sidor.