Route 21 B, Platform grammatik och ordkunskap - läromedel i engelska kurs B, för gymnasieskolan och komvux

Författare
Christer Amnéus
(Christer Amnéus, Britt-Marie Brovik, John Brovik)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2000 Sverige, Malmö 128 sidor. 91-40-63286-5