Route 21, Platform 21 - läromedel i engelska, kurs A, för gymnasieskolan och komvux

Författare
Christer Amnéus
(Christer Amnéus, Britt-Marie Brovik, John Brovik.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CWK Gleerup 1999 Sverige, Malmö 128 sidor.