Route 21, Textbook B - läromedel i engelska, kurs B, för gymnasieskolan och komvux

Författare
Christer Amnéus
(Christer Amnéus, Britt-Marie Brovik, John Brovik.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Printing Malmö AB 2000 Sverige, Malmö, Malmö 256 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm 6 ljudkassetter + CD
Gleerup, Printing Malmö AB 1999 Sverige, Malmö, Malmö 240 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
CWK Gleerup 1999 Sverige, Malmö 128 sidor.
Gleerup 1999- Sverige, Malmö