Routledge handbook of the ethics of discrimination

Författare
(Edited by Kasper Lippert-Rasmussen.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 2018 Storbritannien, Abingdon 461 pages 18.1 cm 978-1-138-92874-9