Rubinhjärta - prosapoem

Författare
Catrin Ankh
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dejavu 2010 Sverige, Stockholm 110 sidor. 21 cm 978-91-7451-031-7
Interculture, Grafica 1989 Sverige, Stockholm, Malmö 110 sidor. 21 cm