Ruffs-Ruffs och andra barnrim

Författare
Rie Cramer
(Ritad av Rie Cramer verser av G. E.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eliassons konstförlag 192? Sverige, Stockholm [10] sidor. : ill.