Rullstolsanvändare i Gävleborgs län - deras förflyttnings- och resemöjligheter

Författare
Karin Paulsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykotekniska institutet, Stockholms universitet 1977 Sverige, Stockholm 81 sidor. : tab.
Psykotekniska institutet, Stockholms universitet 1976 Sverige, Stockholm 132 sidor.