Rullstolsanvändarna i Gävleborgs län - deras förflyttnings- och resemöjligheter

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Ingrid Bråfelt, Birgitta Lundblad)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykotekniska inst., Univ. 1977 Sverige, Stockholm [3], 81 sidor. : tab. 30 cm
Psykotekniska inst., Univ. 1976, tr. 1977 Sverige, Stockholm [3], 32 sidor. : tab. 30 cm
1976 Sverige, Stockholm 132 sidor.