Rum för åldrande - essäer om äldres boende : essäer skrivna i forskarutbildningskursen Äldres boende

Författare
(Redaktörer: Marianne Abramsson, Jan-Erik Hagberg, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Catharina Nord.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 65 sidor.