Runmarö och Stockholms uppbyggnad - en marinarkelogisk studie av kalkindustri och sjötransporter från tidig medeltid till 1800

Författare
Jim Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2006 Sverige, Huddinge 50 sidor. : ill., kartor