Runmarö - en studie av en skärgårdsö

Författare
(Elisabeth Berglund ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH, Regional planering 1977 Sverige, Stockholm 96 sidor.