Runor - mästarens handbok

I spåren av det ökande intresset för historia har nyfikenheten för våra äldsta skrivtecken vuxit fram. Mycket har skrivits om runor; mycket har varit spekulativt och överdrivet. Runor historia, tydning, tolkning är runboken som med engagemang och stor sakkunskap förklarar runornas utveckling under olika tidsperioder.Lars Magnar Enoksen förklarar bland annat stavningsregler, grafisk uppbyggnad och uttal. Han hämtar konkreta exempel från olika runinskrifter i Norden och bokens många illustrationer hjälper läsaren att själv tyda och tolka runinskrifter.Vidare presenteras översiktligt runforskningens historia från 1500- och 1600-talens nyväckta intresse fram till dagens teorier om skriftens ursprung.Lars Magnar Enoksen är författare och har även gett ut böcker om mytologi och fornminnen samt noveller och historiska romaner.En både underhållande och lärorik bok som kastar ljus över en del av vårt kulturarv. Västerbottens FolkbladEnoksen förklarar runornas mysterier på ett rättframt, livfullt och oakademiskt vis.Svenska Dagbladet

Författare
Lars Magnar Enoksen
(Lars Magnar Enoksen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska Media 2020 Sverige, Lund 220 sidor illustrationer 21 cm 978-91-7789-408-7
MTM 2016 Sverige, Johanneshov 3 vol. (224 sidor. tryckt punktskrift)
Historiska media, Scandbook 2015 Sverige, Lund, Falun 220 sidor. ill. 22 cm 978-91-7545-317-0
Historiska Media 2015 Sverige 978-91-7545-362-0
Historiska media, Publit distributör, Holmberg 2014 Sverige, Lund, Stockholm, Stockholm, Malmö 240 sidor. ill. 23 cm 978-91-7593-093-0
Historiska media, Btj distributör 2003 Sverige, Lund 91-85057-21-5
Historiska media 2002 Sverige, Lund, Danmark 240 sidor. ill. 18 cm
Historiska media, AiT Falun AB 1998 Sverige, Lund, Falun 240 sidor. ill. 24 cm