Runoteokset 1, Runoelmia I-III, Hirvenhiihtäjät, Hanna, Jouluilta, Nadeshda

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1954 Finland, Porvoo, Helsinki [4], 492 sidor., 1 portr.-bl.