Runoteokset. I-II

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(J. L. Runeberg suomentanut O. Manninen)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1997 Finland, Helsinki [1006] sidor. 21 cm 951-0-21564-3