Runoteokset

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(J.L. Runeberg suomentanut O. Manninen)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1954 Finland, Porvoo, Helsinki 2 vol. (492 512 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan