Runt hörnet - Bruno Knutmans teckningar

Författare
Bruno Knutman
(Förord av Ola Billgren.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kalejdoskop, Jabe offset 1986 Sverige, Åhus, Lund [13], 231 sidor. ill. 22 cm