Ruskin och landskapet i konsten

Författare
Kerstin Blom
(Kerstin Blom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1985 Sverige, Stockholm 70 sidor. + [9] sidor. ill.
Stockholms universitet. Konstvetenskapliga inst. 1985 Sverige 70 sidor.